Obrazec za enostransko prekinitev pogodbe

PRAVICA DO ENOSTRANSKE PREKINITVE POGODBE, SKLENJENE ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV ALI SKLENJENE NA DALJAVO

Potrošnik lahko, ne da bi navedel razloge, enostransko prekine to pogodbo v roku 14 dni od dneva sklenitve pogodbe ali po njenem prejemu.

Pravica do enostranske prekinitve pogodbe začne teči od dneva izročitve oz. od datuma za osebni prevzem pošiljke.

Če  potrošnik želi uveljaviti pravico do enostranske prekinitve, mora trgovcu pisno dostaviti sporočilo, v katerem navaja, da prekinja pogodbo. Obvestilo mora biti napisano na trajnem mediju in vsebovati podatke, ki so navedeni nižje, lahko se dostavi kot pismo po pošti ali po elektronski pošti.

Če potrošnik uporablja svojo pravico do enostranske odpovedi, ne bo imel s tem nastalih stroškov, razen neposrednih stroškov povračila blaga ter zmanjšanja vrednosti blaga.

Povračilo denarja se lahko izvede šele, ko je blago vrnjeno, ali po tem, ko nam dostavite dokazilo, da ste nam blago poslali nazaj.

Vračilo plačil mora podjetje opraviti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v petnajstih dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.

Primer obrazca za enostransko prekinitev pogodbe lahko izpolnite elektronsko in pošljete.

Potrdilo o prejemu obvestila o enostranski prekinitvi pogodbe vam bomo dostavili, brez odlašanja, po elektronski pošti.

OBRAZEC ZA VRAČILO/ZAMENJAVO IZDELKOV

Za iLinks d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, office@softlinks.eu

ŠTEVILKA IN DATUM RAČUNA: ____________________________________________

IME I PRIIMEK: _________________________________________________________

ULICA IN HIŠNA ŠTEVILKA: ________________________________________________

POŠTNA ŠTEVILKA IN MESTO: _____________________________________________

TELEFON: ____________________________________________

E-POŠTA: ____________________________________________

NAZIV IZDELKA: ŠTEVILKA IZDELKA: KOLIČINA: CENA:

Vse podatke za vpis najdete na računu, ki ste ga prejeli ob spletnem nakupu.

Podpis kupca (če je ta obrazec izpolnjen na papirju)

____________________________________________