Izjava o zasebnosti

iLinks d.o.o. se obvezuje k varovanju osebnih podatkov kupcev. Zbiramo le osnovne podatke kupcev/uporabnikov, ki so nujni za izpolnjevanje naših obveznosti. Kupce informiramo o načinu uporabe njihovih podatkov in oni odločajo, ali bo njihovo ime na seznamu, ki se uporablja za marketinške kampanje. Vsi osebni podatki uporabnikov se strogo hranijo, dostopni so samo zaposlenim, katerim so ti podatki nujni za opravljanje dela. Vsi delavci podjetja iLinks d.o.o. in poslovni partnerji so odgovorni za spoštovanje načela zaščite zasebnosti.

Zbiranje in uporaba informacij

Links ceni in varuje vašo zasebnost. V procesu realizacije zahtevane storitve ter za dajanje obvestil in informacij v zvezi z našimi storitvami bomo uporabljali izključno informacije, na katerih posredovanje boste pristali. Obvezujemo se, da vaših osebnih informacij ne bomo prodali, prenesli ali posredovali tretji osebi na način, ki ni naveden v tej izjavi.

Registracija

Da bi uporabnik na naših spletnih straneh lahko opravil rezervacijo ali poslal povpraševanje, mora predhodno izpolniti registracijski vprašalnik in se registrirati. Za registracijo potrebujemo uporabnikove kontaktne podatke (kot sta ime in e-mail naslov). Te informacije uporabljamo za  kontakt z uporabnikom, ki je potreben pri odgovarjanju na vprašanja, zastavljena na naših spletnih straneh. Podatki tudi zagotavljajo zasebnost uporabnikov pri kontroli statusa rezervacije in vnosa ali spremembe podatkov.

Rezervacija

Pri rezervaciji blaga ali storitve, ki ju ponujamo, bomo zahtevali osebne podatke nosilca rezervacije (ime, naslov, telefonsko številko, itd.). Ti podatki se bodo uporabili izključno za realizacijo storitve. Podatki o plačilu (kot je npr. številka kreditne kartice) so še posebej zaščiteni, na voljo bodo samo bankam in kartičnim podjetjem zaradi avtorizacije plačila.

Log datoteke

IP-naslove uporabljamo za analiziranje trendov, sledenje gibanja uporabnikov, vzdrževanje web strani in zbriranje širših demografskih podatkov. IP-naslovi niso povezani s kakršnimi koli osebnimi podatki, s pomočjo katerih je možna identifikacija posameznika.

Dostopnost informacij

Zbrani demografski podatki bodo na voljo našim medijskim partnerjem, strokovnjakom in oglaševalcem. Demografski podatki niso povezani z osebnimi podatki, s pomočjo katerih je možna identifikacija posameznika. Pri opravljanju določenih storitev sodelujemo s tretjo stranko. Tretji stranki bo na voljo ime ali ostale kontaktne informacije le, če uporabnik zahteva njihove storitve. Tretji stranki ni dovoljeno uporabljati osebnih podatkov, razen za namene opravljanja navedenih storitev.

Povezave

Naše spletna stran vsebuje povezave do drugih spletnih strani. Podjetje iLinks d.o.o. ne more biti odgovorno za spoštovanje zasebnosti drugih spletnih strani. Uporabnike spodbujamo, da preberejo izjave o zasebnosti vsake spletne strani, ki zbira in uporablja njihove osebne podatke. Ta izjava o zasebnosti velja samo za informacije, zbrane na tej spletni strani.

Obveščanje

Če se uporabnik prijavi na prejemanje obvestil, bomo za to potrebovali njegove kontaktne informacije.

Vprašalniki

Naše spletne strani občasno zahtevajo podatke od uporabnikov pri izpolnjevanju vprašalnikov. Sodelovanje v vprašalnikih in nagradnih igrah je popolnoma prostovoljno in je na uporabniku, ali bo zahtevane podatke posredoval. Zahtevani podatki lahko vključujejo kontaktne informacije, kot sta ime in naslov, ter demografske podatke, kot sta poštna številka ali starost. Kontaktne informacije bodo uporabljene za namene obveščanja zmagovalcev in dobitnikov nagrad. Rezultati vprašalnika bodo uporabljeni za spremljanje in izboljšanje naših spletnih strani in/ali naših storitev.

Varnost

Poslužujemo se vseh potrebnih ukrepov, da bi uporabniški podatki na naših straneh bili zaščiteni. Zaupni podatki so zaščiteni, kadar ste z internetom povezani in kadar niste. Če naši obrazci zahtevajo zaupne podatke, so ti šifrirani in zaščiteni z varnostnim protokolom (SSL). Internetni brskalniki (browserji), kot so Internet Explorer, Google Chrome ali Firefox, z ikono ključavnice označujejo zaščitenost strani. Če je ključavnica na ikoni zaklenjena, se nahajate na zaščiteni strani. Uporabljamo SSL šifriranje za zaščito uporabniških podatkov na internetu ter delamo vse, kar je v naši moči, da bi iste podatke zaščitili tudi v načinu brez povezave. Dostop do vseh podatkov o naših uporabnikih je omejen. Dostop do zaupnih podatkov imajo le zaposleni, ki potrebujejo te podatke za opravljanje določenih storitev. Za vsa dodatna vprašanja o varnosti na naši spletni strani lahko pošljete e-mail na: info@links.eu.

Posebna ponudba

Občasno boste prejemali informacije o izdelkih, storitvah in posebnih ponudbah ter obvestila. Ker spoštujemo zasebnost uporabnikov, ponujamo možnost zavrnitve posredovanja podatkov za navedeni namen.

Popravek/Posodabljanje osebnih podatkov

Če se osebni podatki uporabnika spremenijo ali uporabnik nima več želje po naših storitvah, lahko ta popravlja, posodablja ali odstrani uporabniške podatke, ki jih posedujemo. Uporabnik lahko to izvede na strani “Moj račun” ali s pošiljanjem e-maila na: info@links.eu.

Obvestila o spremembah

Če se odločimo spremeniti naša pravila o spoštovanju zasebnosti, bomo obvestilo o tem objavili na naslovni strani naše spletne strani. Uporabniki bodo vedno seznanjeni s podatki, ki jih zbiramo, z načini, kako uporabljamo zbrane podatke, ter pod kakšnimi pogoji osebne podatke eventualno odkrijemo. Če se v katerem koli trenutku odločimo osebne podatke uporabnikov uporabiti na drugačen način, kot je navedeno v času, ko so ti bili pridobljeni, bomo uporabnike o tem obvestili po e-mailu. Uporabniki bodo imeli možnost, da odobrijo ali zavrnejo uporabo podatkov na novi način. Podatke bomo uporabili v skladu s pravili o zasebnosti, veljavnimi v času zbiranja podatkov uporabnikov.

ZBIRANJE IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV:

Vodja obdelave podatkov

iLINKS d.o.o., s sedežem na Šmartinski cesti 152, 1000 Ljubljana, je vodja obdelave vaših osebnih podatkov.

Politika zasebnosti velja za vse osebne podatke uporabnika, ki jih zbiramo in obdelujemo direktno ali prek partnerjev.

Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri je izražen.

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

Politika zasebnosti se ne nanaša na anonimne podatke. Anonimni podatki so podatki, ki jih ni mogoče povezati s posamezno fizično osebo.

Katere vrste podatkov zbiramo:

Osebni podatki: ime, priimek, naslov, kontaktna številka, e-mail naslov, datum rojstva, številka osebne izkaznice, davčna številka

Fotografije in video posnetki: ob uporabi video nadzora

Informacije o prodaji in servisu: informacije o nakupu, vključno z uporabniško identiteto kupca, številko pogodbe in informacijah o zavarovanju, reklamacijah, dostavi, podpori in storitvah, vključno z ugovori in zahtevami.

Namen zbiranja podatkov:

Prodaja in servis proizvodov – za obdelavo vaše prodaje, konfiguracijo in servis vašega proizvoda

iLINKS d.o.o. bo zbral osebne podatke, informacije o prodaji in servisu, kakor tudi informacije o zgodovini kupca, ko proizvod, ki ste ga kupili pri nas, kupite, servisirate ali popravljate, vključno z zahtevami, ki izhajajo iz garancije in preverjanja ter jih bodo uporabljali za ponujanje zahtevanih storitev ter obveščanje o vprašanjih, ki se nanašajo na vaš produkt in realizacijo sklenjene pogodbe.

Posredovanje osebnih podatkov zaradi realizacije sklenjene pogodbe je del pogodbene obveznosti, kar pomeni, da neposredovanje le-teh lahko vpliva na pravilno realizacijo pogodbe ali jo celo onemogoči.

Podpora kupcem in marketing – za odgovore na povpraševanja in posredovanje novitet i ponudb

iLINKS d.o.o. zbira osebne podatke, ki jih lahko uporabi za podporo kupcem, odgovore na vprašanja in pripombe ter oceno novosti in ponudb za katere se najverjetneje zanimajo ter jih kontaktiral v z zvezi z njimi, upoštevajoč njihove interese.

Video nadzor – zaradi kontrole prihodov in izhodov iz delovnih prostorov ter zaradi zmanjšanja tveganja izpostavljenosti delavcev zoper ropov, vlomov, nasilja, kraj in podobnih dogodkov na in ob delovnem mestu.

Posredovanje tretjim osebam

Osebni podatki se lahko posredujejo tretjim osebam pod pogojem, da za to dejanje obstaja pravna osnova.

Vaši osebni podatki se lahko prenašajo naslednjim subjektom:

1.)    V skladu z realizacijo pogodbe o dobavi blaga  bomo podatke posredovali ponudnikom distribucijskih storitev s katerimi sodelujemo in imamo sklenjene pogodbe.  Ponudnik distribucijskih storitev lahko ob predaji blaga ali storitev od uporabnika zahteva vpogled v osebni dokument ali evidentira določene podatke z dokumenta.  Če uporabnik ne želi posredovati takšen dokumet, ki je bistven za dokazilo o predaji paketa oz. dokaz o naročniku, potem storitev ali blago ne bo možno predati ali izročiti.

2.)    Ponudnikom storitev avtoriziranih servisov ob reklamaciji produktov z garancijo ali na zahtevo uporabnika vsled okvare ali nezmožnosti uporabe proizvoda iz uporabniku bistvenega razloga.

3.)    Sponzorjem nagradnih natečajev v procesu posredovanja nagrade uporabniku. V kolikor uporabnik ne želi, da bi iLINKS d.o.o. njegove podatke posredoval sponzorju z namenom možne podelitve nagrade, potem uporabniku svetujemo naj ne sodeluje v takšnih aktivnostih, tako v prodajalni, kakor tudi na internet strani iLINKS d.o.o.

4.)    Državnim institucijam, ki povprašujejo podatke za vpogled zaradi obdelave le-teh ali potrebe za uveljavljanje pravic iLINKS d.o.o. zaradi nespoštovanja pogodbe o upravljanju storitev.

5.)    Družba Mailchimp, ki se profesionalno ukvarja z avtomatiziranim pošiljanjem oglaševalskih sporočil.

6.)    Na vpogled so podatki, ki jih ima v lasti družba za računalniško programiranje Vipdata d.o.o., ki vzdržuje in vnaša novosti v webshop links.eu.

7.)    Podatke posredujemo oz. so na voljo družbi Tomsoft d.o.o., katere poslovni program Luceed uporablja iLINKS d.o.o.

Kako dolgo hranimo vaše podatke

Osebne podatke hranimo in obdelujemo toliko časa, koliko je potrebno za izvedbo določenega legitimnega namena, razen če je, v okviru veljavnih predpisov, predvideno daljše obdobje hranjenja, a v najkrajšem času trajanja pogodbe med uporabnikom in iLINKS d.o.o.

V primeru soglasja za uporabo podatkov za marketing, podatke hranimo tako dolgo dokler uporabnik soglasja ne umakne. V primeru zavrnjenih ponudb, ko soglasja za marketing ni, podatke povezane s ponudbo hranimo leto dni. Če zahtevate izbris, bodo podatki pri priči izbrisani.

Osebni podatki, ki niso več v rabi, se dokončno anonimizirajo ali uničijo na varen način.

Web shop

Dostop do web shopa links.eu je možen z ali brez registracije.

Ob registraciji fizične osebe na spletni strani links.eu od vas zahtevamo osebne podatke kot so Ime in Priimek, e-mail naslov, naslov prebivališča, telefonska številka, včasih tudi datum rojstva z namenom različnih ugodnosti.  Ob registraciji kupec dostopa do svoje baze na web shopu Links, v kateri se nahaja nekaj ugodnosti (program zvestobe in zbiranje točk, podpora v smislu varovanja računa, garancijskega lista ipd. v primeru ko kupec le-te izgubi..)

Ob nakupovanju na spletni strani links.eu brez registracije zbiramo podatke, ki so potrebni za dobavo blaga in se zategadelj omenjeni podatki hranijo s ciljem realizacije pogodbe.

Uporabnik naše spletne strani lahko izbere ali bo prejemal oglasna sporočila ali ne s klikom na potrditveno polje, ne glede na to ali se je registriral ali ne.

Posredovanje osebnih podatkov je odločitev uporabnika, ki lahko ali ne pa ne uporabi ugodnosti, ki jih ponuja naša družba. Če se uporabnik odloči, da ne bo posredoval podatke, ki so potrebni za določeno aktivnost, le-to ne bo moč izvesti.

Podatki, ki jih uporabnik posreduje ob registraciji, se hranijo na serverju web shopa (Hetzner) in v poslovnem programu do katerega imajo dovoljen dostop zaposleni v tem oddelku in sicer s šiframi za dostop do poslovnega programa.

V vsakem trenutku lahko deaktivirate vašo registracijo z izbiro polja za deaktivacijo. V tem primeru se bodo podatki hranili v sistemu web shopa vse dokler obstaja potreba za izvajanje legitimnega namena, najmanj pa v času trajanja pogodbe med uporabnikom in iLINKS d.o.o.

Našim uporabnikom priporočamo, da ob izdelavi gesla za uporabniški račun uporabijo kombinirane velike in majhne črke ter število, s ciljem oblikovanja sofisticiranega gesla in zmanjšanja možnosti ogrožanja varnosti dostopa.  Kot družba obveščamo kupce, da podatke o kreditnih karticah, kakor tudi druge podatke takšnega tipa ne hranimo, niti ne izvajamo obdelavo na naši spletni strani, ampak na varovnih straneh (Six payment) na katerih se vse izvaja z enkripcijo, tako da tudi nam kot družbi ti podatki niso vidni. Kot uporabnik lahko trajno pustite podatke na straneh, ki so namenjene za plačilni promet, vendar ti podatki se ne nahajajo na naših serverjih, ne znotraj našega softwarea. Svetujemo, da si preberete kako takšne strani obdelujejo in evidentirajo takšno obliko vaših podatkov.

Kje hranimo osebne podatke

Vsi podatki se hranijo na več medijih:

– Podatki za oglaševalske namene: na links accountu in zakupljen del znotraj strani mailchimpa (e-mail naslov uporabnika…)

– Podatki o uporabniku kot kupcu: – na straneh web shopa links.eu, ki se nahaja na zakupljenem  delu družbe, ki ponuja prostor na webu (Hetzner GmbH)

– v poslovnem programu Luceed družbe Tomsoft d.o.o., vendar na lokalnem serverju iLINKS d.o.o. do katerega imajo dovoljen pristop samo določeni zaposleni v družbi ter pooblaščena družba za vzdrževanje strežnika Signon d.o.o.

– programu ZAMMAD v ticketing sistemu – podatki so trajno zapisani na strežniku pod imenom Ticketing Server znotraj mreže iLinks d.o.o. za katero imajo prost dostop zaposleni v iLinks d.o.o.

– program ClickVox v telefonski centrali družbe Vox Diverse d.o.o. – podatki so posneti na sporočilu najdlje leto dni na strežniku telefonske centrale znotraj mreže ILinks d.o.o.

– na zakupljenih računih na OneDriveu se hranijo podatki, ki so povezani z garancijo in reklamacijami v obliki fotografije ali video posnetka, reklamacijskih zapisnikov in korespondence v primeru pravnih procesov.

-posnetki nadzornih kamer – na serverju video nadzora znotraj mreže iLinks d.o.o.

ILINKS d.o.o. uporablja serverje Links d.o.o.

Dostop do podatkov in sprememba podatkov

Uporabnik ima v vsakem trenutku možnost dostopa do svojih podatkov, ki se hranijo na internet straneh, kjer jih lahko revidira, spreminja in briše. Vse spremembe, ki so bile izvedene na internet straneh, bodo zabeležene tudi znotraj poslovnega programa s časovnim odmikom 24 ur.

Kupec oz. uporabnik lahko v vsakem trenutku zahteva informacijo o tem katere podatke iLinks d.o.o. ima shranjene, in sicer s pošiljanjem povpraševanja na e-mail office@softlinks.eu .

Povratno informacijo bomo lahko posredovali samo, če je povpraševanje bilo poslano z aktivnega e-maila, ki je registriran v našem poslovnem softwareu s točnimi podatki znotraj e-maila (Ime in Priimek, telefonska številka uporabnika, ki zahteva informacijo) zaradi zaščite vaših osebnih podatkov pred tretjo osebo.

Pravica do pozabe osebnih podatkov uporabnika

Uporabnik lahko v vsakem trenutku zahteva izbris osebnih podatkov To lahko naredi s pošiljanjem zahteve za izbris na naslov info@softlinks.eu in podatki bodo izbrisani brez odloga, razen v primeru, če obstaja zakonska obveza hranjenja omenjenih podatkov, legitimni interesi ter osnova za uresničitev vaših zakonskih pravic.

Povratnom informacijo na vaše povpraševanje bomo lahkjo posredovali samo v primeru, ko je povpraševanje bilo poslano z aktivnega e-maila, ki je registriran v našem poslovnem softwareus točnimi podatki znotraj e-maila (Ime in Priimek, telefonsk številka uporabnika, ki povprašuje informacijo) zaradi zaščite vaših osebnih podatkov pred tretjo osebo.

Pravica do ugovora

Če kljub vsem sprejetim ukrepom za varovanje osebnih podatkov menite, da obstajajo osnove za ugovor, pošljite e-mail na naslov info@links.eu  Ob prijavi nam, lahko prijavo pošljete tudi Agenciji za varovanje osebnih podatkov

Varnostni ukrepi za zaščito osebnih podatkov:

Zbrani podatki so v elektronski obliki zaščiteni s SSL certifikatom, ki kriptira podatke in s tem zagotavlja, da se komunikacija med uporabnikom in ILinks d.o.o. izvaja znotraj varnega protokola brez možnosti vpogleda v podatke s strani tretje osebe. Varovanju podatkov pristopamo skrajno resno in izvajamo vse napredne tehnološke procese z namenom zaščite vaših podatkov. Izvajamo vse razumne ukrepe za zaščito podatkov, ne moremo pa zagotoviti zaščite informacij, ki se prenašajo na ali z interneta, zato ne odgovarjamo za informacije, katere na ta način prejme tretja oseba. ILinks hrani podatke znotraj EU, samo v izrednih primerih pa tudi zunaj EU.

Izjavo o zasebnosti iLinks d.o.o. lahko zamenja v kateremkoli trenutku z objavo spremembe teksta o zasebnosti na straneh ILinks d.o.o. S tem uporabnike vabimo, da občasno preverijo to izjavo v kateri bodo opredeljene nove spremembe, če jih v prejšnjem obdobju ni bilo. Če se uporabnik ne strinja s to izjavo o zasebnosti, potem mu svetujemo, da zapusti stran links.eu in je več ne uporablja. Sprememba Izjave o zasebnosti  je veljavna takoj po objavi na internet strani links.eu. Nadaljevanje uporabe strani s strani uporabnika po začetku veljavnosti sprememb pomeni, da uporabnik potrjuje in sprejema spremembo izjave o zasebnosti.

Pravila o ravnanju s piškotki

Piškotek (cookie) je podatek, ki ga web stran shrani v računalnik ali mobilno napravo obiskovalca. Piškotek dovoli web strani, da si zapomni dejanja obiskovalca ob njegovih obiskih. Večina brskalnikov dovoli uporabo piškotkov, vendar lahko uporabnik v vsakem trenutku izbriše piškotke ali v brskalniku nastavi prepoved uporabe piškotkov. Najpogostejši razlogi za uporabo piškotkov so identifikacija uporabnika, memoriranje preferenc uporabnika, pomoč ob vnosu ali pregledu vsebine, ki je že bila vnešena ob prejšnjih obiskih, zbiranje podatkov za analize in oglaševalske kampanje.

Ob obisku spletne strani in uporabi kolačkov se določeni podatki z vašega računalnika zbirajo avtomatsko . Ti podatki lahko vsebujejo tudi IP naslov, datum in čas dostopa, podatke o tipu računalnika, operacijskega sistema, brskalniku, verzijah programa, kakor tudi o jezikovnih nastavitvah vašega računalnika. Ob prihodu na stran boste opazili obvestilo o uporabi piškotkov, ki zbirajo te podatke. S klikom na polje “strinjam se” nam posredujete dovoljenje za zbiranje teh podatkov. Če na strani niste omogočili dovoljenja, potem ti podatki ne bodo zbrani, shranjeni in obdelani.

Piškotki so lahko Session cookies – shranijo se na računalniku in so izbrisani takoj po zaprtju brskalnika. Strani omogočajo zbiranje začasnih podatkov kot je košarica za nakup ali komentar.

Persistent cookies – ostanejo v računalniku tudi po zapiranju brskalnika ali izklopu računalnika, ponavadi pa imajo rok uporabe. Links uporablja piškotke, ki uporabnikom olajšajo dostop, kar je vidno v situacijah, ko se uporabnik vrača na strani Linksa in je takoj avtomatsko vpisan, kar pomeni, da ti piškotki shranijo uporabniško ime in geslo.

Piškotki s prve strani, ki prihajajo z web strani, ki ste jo obiskali, so lahko začasni ali trajni. Takšni piškotki omogočajo web strani, da shrani podatke, ki se uporabljajo, ko uporabnik znova obišče web stran. Piškotki s tretje strani so piškotki, ki prihajajo z zunanjih servisov, ki uporabniku hranijo limitirane piškotke (ti servisi so Facebook, Instagram, Google analytics, AdWords,…)

Ti piškotki so ustvarjeni s strani webshopa Links, njihov namen pa je pomoč pri interpretaciji obnašanja uporabnika in za marketinške namene.

Možnosti, ki so vam na voljo:

V nastavitvah brskalnika lahko izberete katere piškotke boste sprejeli in katere ne. Kraj urejanja nastavitev je odvisen od vrste brskalnika, lahko pa ga poiščete ob preiskovanju help ali pomoč datoteke. Če ste se odločili, da ne boste sprejeli kolačkov s strani links.hr, obstaja možnost, da določenih funkcij strani ne boste mogli uporabljati.

iLinks d.o.o.

Marko Trček