Garancija

Obvezujemo se, da bomo blago dostavili s popolno dokumentacijo in pripadajočo embalažo v stanju, v kakršnem je dobavljena od distributerja.

Glede na naravo in sedanje stanje tehnologije, ni mogoče zagotoviti stoodstotne izpravnosti vseh hardverskih in softverskih komponent kot tudi medsebojne kompatibilnosti vseh komponent, ki so ponujene v ceniku.

Pri uveljavljanju pravice do garancije je treba priložiti ves pribor, ki ste ga z artiklom dobili pri nakupu (kabli, shield in ostali pribor) ter kopijo računa, s katero se potrjuje nakup. Treba je navesti opis okvare, s tem nam olajšate preverjanje samega izdelka.

Če s proizvodom ne ravnate kot lastnik ter z njim niste zadovoljni, ga je mogoče vrniti ali zamenjati v roku 8 dni ob spoštovanju procedure, predvidene v teh postopkih. Vrniti ne morete izdelkov, za katere ni mogoče smatrati, da ste njihov lastnik (tiskalniki, monitorji, software, namizni in prenosni računalniki, tablični računalniki, mobiteli in smartphone naprave, knjige, izdelki, ki jih ni mogoče spraviti v prvotno stanje ter izdelki, ki so od datuma nakupa bistveno spremenili ceno, artikli iz kategorije Rabljeno blago). Artikli, ki jih je kupec prejel kot darilo od podjetja Links, nimajo garancije. Izpravnost monitorja se določa po ISO standardu, saj ima vsak model določena odstopanja.

Garancija ne zajema pomanjkljivosti, poškodb in okvar, ki so nastale zaradi nestrokovnega in nepravilnega ravnanja. Pod nepravilno ravnanje spadajo tudi uporabniške napake, kot je povezava naprave do virov energije, ki niso predpisani v navodilih za uporabo, ter uporaba naprave v nepredvidenih pogojih in prostorih. Kupec izgublja pravico do realizacije jamstva tudi v primeru nepooblaščenega popravljanja naprave ter v primeru popravila od strani nepooblaščene osebe. Kupec avtomatsko izgubi garancijo za tiskalnik z uporabo nadomestnega črnila, ki ni predpisano s strani proizvajalca. Za računalnike, konstruirane po naročilu, kupcem ponujamo brezplačno diagnostično storitev računalnikov v roku enega leta od datuma nakupa.

Diagnostična storitev se lahko zaračuna v primeru, če ima računalnik poškodovane ali odstranjene Links nalepke. iLinks d.o.o. ni odgovoren za podatke na računalniku, HDD napravi ali za katero koli napravo, ki se uporablja za shranjevanje podatkov. Če ima kupljeno blago garancijski list pooblaščenega servisa, se kupcu priporoča, da blago izroči pooblaščenemu servisu v reševanje garancije. To je veliko hitrejši in učinkovitejši način reševanja garancije, glede na to, da iLinks d.o.o. artikle preda pooblaščenim servisom. Sprejeli bomo vse blago, vendar je verjetno, da se bo reklamacija rešila v krajšem času, če jo predate pooblaščenemu servisu.

V primeru nepopolne garancijske prijave ali prijave artikla, ki ni kupljen od podjetja iLinks d.o.o., bo servis po veljavnem ceniku zaračunal delovne ure, porabljene za reševanje danega naloga. Cenik servisnih storitev lahko najdete na naši spletni strani ali ga zahtevajte v naši prodajalni in servisu. V primeru, da gre za kompleten računalnik, kupljen pri iLinks d.o.o., je podjetje dolžno locirati in odpraviti vse okvare na računalniku. Če so kupljene samo določene komponente, je podjetje dolžno preveriti izključno pravilnost komponent. Medsebojna kompatibilnost komponent ni predmet garancije, če niso vse komponente kupljene in sestavljene v prostorih iLinks d.o.o. V primeru, da so vse komponente kupljene in sestavljene v iLinks d.o.o., a pride do nekaterih nekompatibilnosti, bo podjetje v dogovoru s kupcem našlo rešitev za nastalo situacijo. iLinks d.o.o. se obvezuje, da bo garancija za blago, kupljeno v trgovinah Links, rešilo v primernem roku na način, da bo izdelek popravljen ali zamenjan z izdelkom enakih ali boljših karakteristik. Če pride do zamenjave izdelka, kupec z novim izdelkom dobi tudi novo garancijo.

Links servisne storitve zaračuna samo na zahtevo stranke ter za artikle in naprave, ki nimajo garancije v iLinks d.o.o.

Garancijske pravice ne vplivajo na druge pravice, ki pripadajo kupcu v skladu z drugimi pravnimi akti.

Za izdelke, ki jih kupci ne dvignejo, podjetje odgovarja 30 dni. Po 30 dneh Links d.o.o. si pridržuje pravico zaračunati skladiščnino v višini 1,00 EUR + DDV na dan hranjenja izdelka, ki ni prevzet. Po 60 dneh izdelek postane last iLinks d.o.o.

iLinks d.o.o. k vsakemu računu priloži garancijski obrazec in kupec se s podpisom računa strinja s pogoji nakupa pri iLinks d.o.o.

Garancija ne velja, če je okvara ali poškodba povzročena:

 • s transportom po izročitvi,
 • z nepravilno montažo in/ali nestrokovnim rokovanjem,
 • z neprimernim delovnim okoljem,
 • z nepravilnimi električnimi instalacijami, prenapetostjo ali električnim udarom,
 • z višjo silo (potres, poplava, udar strel),
 • zaradi obrabe samega artikla (vidne poškodbe od možnih udarcev, izpadanja itd.),
 • če so odstranjene nalepke z artikla (serijska številka, navodila za vgradnjo, uporabo itd.),
 • če Links d.o.o. ugotovi, da je artikel rabljen preko njegovih možnosti (overclockanje),
 • če so delane spremembe na artiklu oz. so vložene nadomestne komponente v izdelek in je ta spremenil videz,
 • z vgradnjo ali montažo komponent s strani nepooblaščene osebe,
 • s komponentami ne pridejo navodila v slovenskem jeziku, saj so komponente namenjene za vgradnjo izključno s strani pooblaščene in strokovne osebe,
 • s povezovanjem tabličnega računalnika na USB HUB brez ločenega napajanja (navedeno pripelje do izgorevanja USB vmesnika tabličnega računalnika).